FANDOM


Dies Irae (łac. Dzień Gniewu), pochodzi od nazwy średniowiecznego hymnu napisanego przez Tomasza z Celano zwiastującego rychłe nadejście dnia kary [przesłuchaj].   

Taki sam tytuł nadał swojemu hymnowi Jan Kasprowicz. Jego treścią wpisał się w dekadenckie i katastroficzne nastroje ludzi przełomu XIX i XX wieku   

Trąba dziwny dźwięk rozsieje,

ogień skrzepnie, blask ściemnieje,

w proch powrócą światów dzieje.

Z drzew wieczności spadną liście

na Sędziego straszne przyjście,

by świadectwo dać Psalmiście…

A ty, psalmisto Pański,

nastrój harfę swoją już na ostatni ton!

Grzech krwią czarną duszę plami…

Bez obrońcy staniem sami —

któż zlituje się nad nami? [...]   

Motyw ten wykorzystał również Jacek Kaczmarski, porównując rozbiory do apokalipsy.   

Requiem rozbiorowe - Jacek Kaczmarski-0

Requiem rozbiorowe - Jacek Kaczmarski-0